ਵੱਡੇ ਅਰਬ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰ੍ਨ੍ਸ

ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ ਖਰਚ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਲਦੀ ਜ ਬਾਅਦ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਅਤੇ ਤੇੜ.

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਹਨ, ਸਭ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ.

ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਣ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ. ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ.

ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ਅਰਬੀ ਕੋਸ਼ -ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਪੂਰਾ' ਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ਅਰਬੀਕੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ਅਰਬੀ ਲਈ 'ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ': ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, 'ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਲਾਤੀਨੀ'. ਇਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੇ, ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ, ਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬੋਲੀ ਹੈ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਅਰਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ. ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਰ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ (ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ).

ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਰਜਰੀ

ਪਰ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ, ਉਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਟੈਬਲਿਟ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ

'ਤੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸੌ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਫਜੂਲਖਰਚੀ.

ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲੋਡ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਖਿਚਾਅ, ਅਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਦੇ ਦਰਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਰਹਿਮ - ਇਹ ਹਨ ਲੜੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ.

ਪਰ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਰਸ਼ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ.

ਮਿਰਰ ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੁਟੀਨ. ਵਿਚਕਾਰ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਮਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ. ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫਾਇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾ ਹੱਕ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ. ਗੰਭੀਰ

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹਟਾਉਣ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀਮਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ.

ਗੰਭੀਰ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਘਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗਇਨ ਖੋਜ Ads ਸਿਖਰ 100 ਵਿੱਚ Poezdkoy ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਪੋ servicelavaplace 2020 ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ mothsਉੱਚ 175cm, ਭਾਰ ਦਾ 65kg, ਸਪੋਰਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਸ਼ੈਲੀ-ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ PU, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਕੋਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਕੋਚੀ Prefecture, Okawasuji, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਕੁੜੀ' ਤੇ ਕੁੜੀ. ਜਨਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ.

ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ

ਮੇਰੇ ਉਚਾਈ ਹੈ 162 ਸੈ, ਭਾਰ 55 ਕਿਲੋ. ਵਾਲ ਦੇਖਭਾਲ. ਨਿੱਜੀ ਦਿੱਖ ਸ਼ੈਲੀ ਉਚਾਈ 170 ਸਿਰ ਨੰਗੇ. ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ' ਤੇ. ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਤਗਸਤ, ਅਜਿਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ.

ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਰਬ ç ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ - ਪੂਰਾ ਅਰਬ ਔਰਤ

ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਚੰਗੇ ਹੈਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਨੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਿਹਾ.

ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ

ਇੱਕ ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਮੂਲ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ.

ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ.

ਠੰਡਾ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰੋ. ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾਧਾਰੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ) ਦੇ ਨਵ ਵਰਜਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਹੈ.

ਦੀ ਖੋਜ ਗੰਭੀਰ ਇਕੱਲਾ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ - ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਰਬ ਗੇ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ.

ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੈ.

ਰੀਮੇਕ ਸੰਸਾਰ

ਮੈਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ. ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ. ਰੀਮੇਕ ਸੰਸਾਰ ਰਾਤੋ-ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੈ.

Ads ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ girls? ਇਸ ਲਈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ' ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ Irkutsk. ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਈ.

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਹੈ.

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਮੇਲ ਲਈ SMS ਵਿਗਿਆਪਨ. ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਈਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਗਿਆਤ ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਟੀਚਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਤ ਟੀਚਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ, ads ਜ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ.

ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅੱਜ

ਪਾਸਵਰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਖੇਪ. ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਓਲੀਵਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਜਾਨਵਰ, ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਬਾਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ.

ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼.

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਲੈਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਭਾਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿ ਸਫ਼ਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ.

ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਰੱਦ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ. ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲਿੰਕ ਵੀ.

ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ: ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਸਿੰਗਾਪੋਰ .

ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ: ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾਤੁਰਕੀ. ਸਿੰਗਾਪੋਰ .

ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ

ਜਰਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਵਿਆਪਕ ਬੋਲਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ.

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਾਹਸ. ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਨੀਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਇਡਰ, ਪਰ. ਉਥੇ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ, ਨਿਊ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ.

ਫਲਸਤੀਨ: ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਮਹਿਲਾ ਲਈ

ਗਰਭਪਾਤ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ - ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝੇਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਲਕ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ.

ਚੰਗੇ ਐਫਐਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ - ਚੰਗੇ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ,"ਹੇ ਔਰਤ,"ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਚ.

ਨਾਮ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਗਰਭਪਾਤ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ - ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਲਕ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ. ਚੰਗੇ ਐਫਐਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ - ਚੰਗੇ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ,"ਹੇ ਔਰਤ,"ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਚ. ਨਾਮ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ.
ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਈ ਜੋੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕੁੜੀ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਜੋੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਸਾਲ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ