ਸ਼ਬਦ ਉਲਟਾ ਇਤਾਲਵੀ

ਧਡ਼ਕਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਚਨਾ -ਈ - ਮੌਜੂਦ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਮੈਨੂੰ - ਲਈਸੰਕੇਤ ਦਾਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ-ਇੱਕ- (ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ) ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ. ਧਡ਼ਕਣ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਈ-ਮੌਜੂਦ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ -ਮੈਨੂੰ - ਲਈ ਈ. ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ - ਇੱਕ-ਪਿਛਲੇ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, (ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ) ਅਤੇ- ਸੰਪੂਰਣ. ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮੀਟਿੰਗ: ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਵੇਖ ਜਰਮਨ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆ ਿ ਾ ਣ-ਪਛਾਣ. ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ.
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ