ਲਈ ਕਿਸ ਟੋਸਟ ਗਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ

ਦੇ ਕੋਰਸ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਰ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਵਾਬਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ 'ਤੇ ਟੋਸਟ ਗਲੀ' ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਯਮ ਹੈ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੋਸਟ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੇ ਕੁੜੀ, ਗਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ. ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੇਠ ਜਵਾਬ: ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਵਿਚ, ਕਿਉਕਿ ਜਨਤਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ.

ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਈਨ

ਉਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੰਮ, ਦੁਕਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਦਿ. ਉਹ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ. ਇਸ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗਲੀ' ਤੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਗਲੀ. ਲੈ ਰੁਖ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਜੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹੌਲ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਫੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਕਾਫੀ, ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ."ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ. ਬਸ ਯਾਦ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਰੋਜ਼ਰ, ਜ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ. ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੰਚਾਰ. ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਠ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ. ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ. ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਨਿਊ ਫਿਲਮ, ਮੌਸਮ, ਆਦਿ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਵ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ.

ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ.

ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ -ਮਿੰਟ-ਅੱਯੂਬ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਗਾ-ਬਾਈ. ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਟੋਸਟ ਗਲੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ. ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ. ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੇਖਦਾ ਘਬਰਾ ਜ ਵਿਚਲਿਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ. ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਸਟ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਕੁੜੀ ਗਲੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਚੁੱਕਣ-ਅੱਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ 'ਤੇ ਟੋਸਟ ਗਲੀ' ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ.
ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ