ਫੋਨ ਸੈਕਸ ਮਿਤੀ? - ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ

ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸਨਤੀਜਾ. ਵਧੀਆ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ. ਵਧੀਆ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ. ਵਧੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਲ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ. ਪਰ ਕੀ ਹਨ ਲਈ ਐਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੈਕਸ ਡੇਟਿੰਗ? ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਰਤਣ ਇਸ ਛੋਟੇ ਗੈਜ਼ਟ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਧਣਾ, ਜਦ ਖੱਬੇ ਜ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋੜੀਦੀ ਡਾਟਾ ਜ ਨਾ. ਜੇ ਦੋਨੋ ਧਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ"ਜੀ", ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ. ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਕਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਸਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੇਖਣ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਔਸਤ ਤੇ, ਔਸਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ. 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਲੋ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ. ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ. ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਲਿੰਗ. ਔਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋ ਲੋਕ' ਤੇ, ਹਮਦਰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਦਭਾਵਨਾ. ਅਸਲ ਹੈ, ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਿੰਗ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ.

ਪਰ, ਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ.

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਡੇਟਿੰਗ. ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਤੀਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ, ਸਭ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ"ਸੈਕਸ ਦਰਜ ਨਾ", ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖੋ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ.

ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਫੋਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉੱਚ ਹੈ.

ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੱਕ, ਸਾਹਮਣੇ, ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਸਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ. ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟ