ਨਿਯਮ ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਸਕੈਨ ਪਰੋਫਾਇਲ ਦੀ ਚੋਣ

ਕੇ ਰੋਡ੍ਸ, ਐੱਚ ਡੀ ਅਤੇ ਸੂਜ਼ਨ ਸ਼ਨਾਇਡਰ, ਦੇ"ਅਲਫ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ: ਕਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ."ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਖੇਤਰ ਲਾਏ: ਮਹਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਜ ਜ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਡੇਟਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ, ਦੋਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲ. ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ. ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ: ਸਟਾਰਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਨੂੰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਹਲਕਾ. ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਖੀ ਜ ਸਵੈ-ਛੱਡਿਆ. ਹੋ, ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ. ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਚੌੜੇ. ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ, ਵੇਖੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰੋਫਾਈਲ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਕਈ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ, ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਐਕਸ਼ਚੇਜ਼.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਹੋ

ਪਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ-ਨੂੰ-ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਮੰਗਵਾ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਫਲਰਟ.

ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੜ.

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਜ ਪੀਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ.

ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਲਜ ਕਹਾਣੀਆ ਜ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ.

(ਵਾਰ 'ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੈ,' ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ.). ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ.

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਵੀ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਮ ਹਿੱਤ ਹੈ? ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬਚਣ ਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.

ਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ, ਜੇ, ਉਸ ਨੇ ਭੀਖ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ.

ਉਧਰ ਰਹਿਣ. ਪਹਿਲੀ ਦਰਜ ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਸਕੇਪ ਰਸਤਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. (ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਹੈ.). ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਿਆ. ਨਿਵਰਤਮਾਨ, ਸਿੰਗਲ, ਕਾਲਜ-ਪੜ੍ਹੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਜ ਨੂੰ ਪਾਠ. ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ. ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ. ਜੇ ਉਹ ਈ ਜ ਟੈਕਸਟ (ਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ.), ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ.

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ.

ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗੇ"ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ,"ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਤੇਇੱਕਲੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਅਸਲੀ ਹੈ.

ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰੋ.

ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬੋਰ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ. ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੈ. ਟਿੱਪਣੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਣ.

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ.

ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ.

ਜੇ ਉਹ, ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੋਲ ਹੈ.
ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਡੇਟਿੰਗ ਬਾਲਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ