ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ - ਦੁਬਈ ਫੋਰਮ

ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਾਰ

ਮੈਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਹਰ ਲਟਕਸਿਰਫ ਠੰਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚੱਟਾਨ ਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਹਰ ਲਟਕ. ਸਿਰਫ ਠੰਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚੱਟਾਨ ਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ, ਨਾ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਪਰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ.

ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ, ਅਰਬੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ.

ਉਹ ਹੋਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਵੱਧ ਚਿੱਟੇ ਚੂਚੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨੰਗੇ ਬੀਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਜ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਚੰਗੇ' ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ.

ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਜ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਚੰਗੇ' ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ. ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ. ਹੈ ਗੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ. ਪਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਣ ਲਈ ਜਾਣਾ. ਇਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਸ ਸੁਸਤ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਈ.ਡੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਬੰਧਕ, ਜ ਭਜੀ ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ) ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤਰਦਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਸਾਈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਡੇਟਿੰਗ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁੰਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ