ਅਰਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਤਿੰਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ 'ਤੇ, ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜ ਫੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ, ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ' ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਤਲ.
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਨਾ ਚੈਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਸਾਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ